دسته‌ها
افراد

شیطان مسیح یزید نژاد

دست راست شیطان مسیح یزید نژاد یا ” رجوی نژاد ” یا شیطانک ، جاسوس اسرائیلی که این روزها مشغول دشمنی با دین مبین اسلام است… آنچه محرز است اینکه مانند هزاران دشمن دیگر اسلام او هم در تاریخ گم و نابود میشود ان شاءالله اما وظیفه مومنین مبارزه با این شیطان و دست پرورده های بی‌حیا و بی‌ایمان اوست که در محیط رایان با صفحات جعلی به سوی جهنم می‌تازند و متاسفانه عده ای را با خود همراه کرده اند…

این صفحه در سایت اقامه حجاب را ایجاد کرده ایم تا مطالبی که به نوعی مرتبط با معصومه علی نژاد است را فهرست کنیم :